Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website het Voeteneindje. Door de inhoud van de disclaimer te lezen stemt u in met de inhoud ervan.

Afwijzing aansprakelijkheid
De website is door het Voeteneindje met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Het Voeteneindje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.
Het Voeteneindje behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling wordt gedaan. 

Links naar andere websites
Het Voeteneindje is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar wordt verwezen en kan nimmer aansprakelijkheid voor deze websites aanvaarden. 

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 
De informatie op de website is gericht op Nederland. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten, foto's op deze website liggen bij het Voeteneindje. Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van het Voeteneindje. Voor gebruik van de inhoud of delen daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet geoorloofd de inhoud van deze website of delen daarvan te gebruiken. Neem contact op voor meer informatie.